Rozdělení křesťanů

Napsal Markéta (») ve čtvrtek 19. 10. 2017 v kategorii Články 2017, přečteno: 529×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Křesťané se dělí na katolíky, pravoslavné a protestanty. Toto rozdělení je velmi orientační, protože celkový počet křesťanských církví a náboženských společností je více než 30 tisíc.

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev je nepřesně označovaná jako katolická církev. Je největší z 23 autonomních katolických církví a je jedinou západní katolickou církví. Římských katolíků je přibližně 1,13 miliardy. Římskokatolická církev se oddělila od většiny východních církví v souvislosti s Velkým schizmatem (kolem roku 1054). Tehdy si papež nárokoval moc nad čtyřmi východními patriarcháty, které se však odmítly podrobit. 

Hlavním teologickým rozporem mezi východním a západním křesťanstvím byla západní změna Nicejsko-konstantinopolského vyznání víry. Frančtí kazatelé do latinského překladu přidali do věty, která hovoří o Duchu Svatém, že „vychází z Otce“ slovo filioque, „i ze Syna“. Tato změna byla později přijata v celé západní církvi. Pro východní křesťany to byla svévolná změna textu, který byl přijat všeobecným koncilem, a tedy hereze. 

Církevní představitelé Římu a Konstantinopole se po mnoha teologických a mocenských sporech vzájemně exkomunikovali a prokleli. Tato exkomunikace byla zrušena teprve v roce 1965. 

Kromě společenství s papežem je pro římsko katolickou církev typický latinský ritus, až na výjimky jde o ritus římský. Některé místní církve užívají i jiných ritů (např. ambrosiánský ritus).

Katolicismus převládá téměř v celé Jižní a Střední Americe. Rychle roste počet katolíků v Africe a v Asii.

Pravoslavná církev

Pravoslavná církev je složená z několika územních církví, které dohromady tvoří pravoslavné společenství. Pravoslavné církve vznikly ve východní části římské říše, proto jsou někdy označovány jako východní církev. 

Pravoslavná církev nemá jednotnou autoritu, ale člení se do patriarchátů v čele s patriarchy. Pravoslavné církve sdílejí církevní nauku a praxi, proto se o společenství pravoslavných církví často mluví tak, jako by se jednalo o jedinou pravoslavnou církev. Mezi jednotlivými místními církvemi jsou však určité odlišnosti.

K pravoslaví se hlásí zejména obyvatelé východní Evropy a Balkánu. 

Protestantské církve 

Protestantismus vychází z náboženských reformních hnutí západní Evropy pozdního středověku a raného novověku. Označení protestanté bylo původně politické. Vztahovalo se na luteránská knížata a města, která na říšském sněmu ve Špýru v roce 1529 protestovala proti zákazu reformace. Po vestfálském míru (r.1648) se toto označení rozšířilo na všechny křesťany, kteří vyznávali reformační nauky. Protestanté jsou také označování jako evangelíci, protože kladou důraz na Bibli, na evangelium. 

Protestantské církve se dělí na církve episkopální, které mají v čele biskupa (např. anglikánská církev), a na presbyteriány (reformované církve). Presbyteriáni si v každém sboru, který je v podstatě nezávislý, volí radu (tzv. staršovstvo).

Protestanté jsou především ve Spojených státech, v Kanadě, ve Velké Británii, v Německu, ve Skandinávii, ve Švýcarsku a v Nizozemsku. 

Použité zdroje:

http://www.vira.cz/otazky/Rozdeleni-krestanstvi.html 

http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=3425 

https://www.milost.sk/logos/clanok/pribeh-velkeho-rozkolu 

http://dejepis.info/?t=22

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a jedenáct