Praní špinavých peněz

Napsal Markéta (») v sobotu 3. 4. v kategorii Ekonomika, přečteno: 198×
gify/prani-1.gif

Praní špinavých peněz je termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nejedná se o zcela přesné vyjádření, protože výnosem z trestné činnosti nemusí být jen peníze, ale také cenné papíry nebo jakýkoliv jiný majetek. Při praní špinavých peněz je cílem zločinců zakrýt pravý původ peněz získaných trestnou činností (obchodování s lidmi, drogy, korupce, podvody atd.). Pachatelé využívají celou řadu způsobů, aby zakryli spojení mezi trestným činem a získanými penězi. V případě odhalení jim totiž kromě vězení hrozí i zabavení nelegálně nabytého majetku.

Cílem praní je vzbudit dojem, že jde o legálně získané prostředky, a investovat je do legálního podnikání nebo do nákupu luxusního zboží či nemovitostí. Teroristé získávají tímto způsobem peníze pro financování svých operací.

Vliv praní špinavých peněz na ekonomiku

Praní špinavých peněz má destabilizující vliv na legální ekonomiku, narušuje sociální stabilitu země a snižuje důvěru v její finanční sektor. Pokud finanční sektor poskytne prostor pro praní špinavých peněz, poškozuje závažným způsobem svou reputaci.

Praní špinavých peněz může podkopat výkonnost a rozvoj soukromého sektoru. Zástěrkové společnosti, které slouží k ukrývání nelegálních výnosů, si můžou dovoli nabízet své služby za nižší ceny než tržní. Tímto chování vytlačují konkurenci, která za daných cenových podmínek nedokáže generovat zisk.

Fáze praní špinavých peněz

1. Umístění

2. Vrstvení

3. Integrace 

Umístění

V této fázi jsou výnosy z trestné činnosti přesunuty do oblasti bezhotovostní ekonomiky. Zločinci většinou peníze rozdělí na několik měnších částek a ty vkládají na bankovní účet. Nebo smění peníze za nějaké produkty finančního trhu (bankovní šek, směnka, akcie, obligace), ty pak shromáždí a uloží v jiné instituci. Peníze mohou být do finančního systému vkládány také pomocí životního pojištění, penzijního pojištění nebo stavebního spoření.

Nejvyužívanější metodou praní špinavých peněz je ukrývání nelegálních výnosů uvnitř běžné obchodní společnosti. Nelegální výnosy se tak smísí s výnosy z legální činnosti.

Někdy se jedná o prázdné firmy, které nevyvíjejí žádnou z proklamovaných činností nebo zdaleka nemají proklamovaný obrat. Pro praní špinavých peněz jsou vhodné zejména takové firmy, u kterých jsou obvyklé tržby v hotovosti (restaurace, sázkové kanceláře, cestovní kanceláře, taxi služby atd.).

Finanční prostředky se většinou umístějí ve státě, ve kterém byly inkasovány. Důvodem je riskantní doprava velkého množství bankovek do jiného státu.

Peníze

Vrstvení

Smyslem vrstvení je dokonalé zakrytí původu peněz, zametení stop a přerušení možnosti sledovat toky peněz. K tomu se používá velké mnoství různých transakcí. Fáže vrstvení je tak dlouhá a složitá, jak organizátor celého procesu uzná za nutné.

Někdy se peníze rozdělí do mnoha menších úložek a převádí se přes velké množství účtů. Bezhotovostní převody bývají přerušeny výběrem a následným vkladem v jiném státě, aby bylo znemožněno sledování toku peněz. Za peníze jsou nakupovány a opět prodávány nemovitosti, starožitnosti, cenné papíry, aby byla vytvořena iluze legálních obchodů. Tento proces je časově velmi náročný.

Celý proces musí probíhat pod určitou kontrolou skutečných vlastníků finančních prostředků. Vlastníci jsou však nuceni využívat různé zprostředkovatelské subjekty, nastrčené osoby i společnosti. Ti dostávají provizní odměny za provedené úkony (5 až 15%).

Jedná se o velké finanční částky, takže má celá řada článků v řetězci silní motiv ke zpronevěře. Proti tomu však působí hrozba postihu, ne ze strany státní moci (policie, soudy), ale hrozba násilného trestu ze strany vlastníků prostředků.

Během různých operací, které jsou nutné k úspěšnému ukončení prvních dvou fází procesu (umístění a vrstvení), utratí vlastníci 20 až 25 procent původní částky. Tato činnost zaměstnává mnoho finančních a právních odborníků, nastrčených osob (tzv. bílých koní), kurýrů a padělatelů.

Integrace

V této fázi se peníze dostávají zpět k původnímu vlastníkovi. Ten je využije k investování, na luxusní spotřebu, případně na financování další nelegální činnosti.

Zbraň

Falešná dokumentace

Falešná dokumentace je velmi důležitá při provádění neobvyklých bankovních transakcí. Běžně se předkládají falešné faktury, objednávky, dodácí listy, celní dokumenty, výpisy z účtů apod.

Falešná totožnost

Falešná totožnost při ukládání peněz na účet umožní zločinci uchránit finanční prostředky před konfiskací v případě, že by byl zatčen a odsouzen. Po odpykání trestu si může peníze vybrat.

Použité zdroje:

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Co-to-je-prani-penez/

file:///C:/Users/felin/AppData/Local/Temp/Stav_Historie-boje-proti-prani-spinavych-penez-v-CR.pdf

file:///C:/Users/felin/AppData/Local/Temp/529_tomas_kafka.pdf

https://www.transparency.cz/infiltrator-ve-svetozoru-jak-vyprat-penize-lekce-prvni/

https://www.fahd.cz/jak-vyprat-spinave-penize/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno

Komentování tohoto článku je uzamčeno.