Spojené státy

Napsal Markéta (») v sobotu 16. 1. 2016 v kategorii Zeměpis, přečteno: 1429×

Spojené státy americké (USA) je demokratická federativní prezidentská republika v Severní Americe. USA se rozkládají od Atlantského po Tichý oceán. Na severu sousedí s Kanadou, na jihu s Mexikem. Hlavním městem Spojených států je Washington, D.C. Země se člení na padesát států. Měnou je americký dolar. Úředním jazykem je angličtina.               

Pro současnou evropskou civilizaci objevil Ameriku Kryštof Kolumbus v roce 1492. V následujících stoletích Severní Ameriku kolonizovalo Španělsko, Nizozemsko, Francie a Švédsko.  

Z pohledu dějin Spojených států byla nejvýznamnější anglická kolonizace atlantského pobřeží. Od poloviny sedmnáctého století se Británie postupně zmocnila nizozemských osad a části francouzských osad. Do roku 1773 vytvořila na atlantském pobřeží třináct kolonií, které se staly základem budoucích Spojených států.

Památník

      Národní památník Mount Rushmore

Zásahy Británie do poměrů v koloniích vyvolaly odpor. V roce 1775 vypukla otevřená válka mezi koloniemi a Velkou Británií. Dne 4.července 1776 vydal druhý Kontinentální kongres Deklaraci nezávislosti, která vyhlašovala vznik Spojených států amerických. Podle Článků Konfederace (1781) si každý ze států Unie zachoval samostatnou vnitřní a hospodářskou politiku. 

V letech 1775 až 1783 probíhala válka za nezávislost mezi Velkou Británií a třinácti koloniemi v Severní Americe. Velká Británie byla ve válce poražena a nezávislost Spojených států byla uznána pařížským mírem.V roce 1787 byl konfederativní charakter Spojených států nahrazen systémem federativním. V roce 1789 byla schválena Listina práv a svobod (prvních 10 doplňků ústavy). 

Na konci osmnáctého století začala územní expanze Spojených států směrem na západ a na jih. Součástí Unie se postupně staly další státy: Vermont, Kentucky, Tennessee a Ohio. Od Francie byla odkoupena Lousiana. 

Spory v oblasti námořního obchodu a rozdělení území mezi USA a Spojeným Královstvím vedly k válce mezi těmito zeměmi (1812 až 1814). Tato válka je někdy označována jako druhá válka za nezávislost. Nakonec se obě strany dohodly na tom, že hranice budou stejné jako před propuknutím konfliktu. 

Z jednotlivých teritorií vznikaly postupně další státy: Indiana, Mississippi, Illinois, Alabama, Maine, Missouri. V roce 1819 získaly Spojené státy od Španělska Floridu. V roce 1845 byl anektován Texas. Do Unie byly dále přijaty: Arkansas, Michigan, Iowa, Wisconin, Minnesota a Oregon. 

Rozpory mezi otrokářským Jihem a svobodným Severem vedly v období 1860 až 1861 k odtržení jedenácti jižních států. Tyto státy vyhlásily Konfederované státy americké. Potom začala občanská válka. Válka mezi Severem a Jihem trvala do roku 1865 a zvítězil v ní Sever.

Po skončení občanské války došlo v USA k velkému hospodářskému rozvoji, zároveň proběhla další expanze směrem na západ. Do první světové války vzniklo 15 dalších států: Kansas, Západní Virginie, Nevada, Nevraská, Colorado, Severní Dakota, Jižní Dakota, Washington, Idaho, Wyoming, Utah, Oklahoma a Nové Mexiko. 

Skály

      Monument Valley, Utah

Účast Spojených států v obou světových válkách na straně Dohody (první světová válka), resp. Spojenců (druhá světová válka) rozhodujícím způsobem přispěla k jejich vítězství. Po druhé světové válce se Spojené státy staly jednou ze dvou rozhodujících vojenských velmocí. Druhou z těchto velmocí byl Sovětský svaz. 

Po roce 1989 zanikly komunistické režimy ve střední a východní Evropě (v Německé demokratické republice, v Polsku, v Československu, v Maďarsku, v Bulharsku atd.). V prosinci 1991 se rozpadl Sovětský svaz. To způsobilo, že se Spojené státy staly rozhodující světovou mocností. 

Obyvatelstvo

Spojené státy mají více než 300 milionů obyvatel, jsou tak třetí nejlidnatější zemí na světě. USA mají velice rozmanitou populaci. Souvisí to s migrací, která probíhala po celou dobu existence státu. Od sedmnáctého století se do USA stěhovali především Evropané, v posledních desetiletích jsou to přistěhovalci z Latinské Ameriky a z Asie. Každý rok se do USA přistěhuje zhruba jeden milion legálních migrantů. 

Náboženství 

V USA je nejrozšířenějším náboženstvím křesťanství, ke kterému se hlásí 76 až 81 procent obyvatel. Přibližně dvě třetiny křesťanů jsou protestanti. Jednu třetinu křesťanů tvoří katolíci. Asi 3,5 procent obyvatel Spojených států vyznávají nekřesťanská náboženství (judaismus, islám, buddhismus, hinduismus atd.).

Zahraniční politika 

Spojené státy významně ovlivňují celosvětový hospodářský a politický vývoj. Skoro všechny státy světa mají ve Washingtonu svá velvyslanectví.

USA jsou členem Organizace spojených národů, mají stálé zastoupení v Radě bezpečnosti OSN. Jsou členem řady dalších mezinárodních organizací (NATO, OECD, OBSE atd.). K současným spojencům Spojených států patří státy NATO, Austrálie, Japonsko a Izrael. Kromě toho mají USA úzké vztahy se sousedními státy (Kanada a Mexiko). 

Ekonomika 

Ekonomika USA je nejsilnější národní ekonomikou. Je to druhý největší ekonomický celek na světě, na prvním místě je ekonomika Evropské unie. Spojené státy jsou země s druhým největším objemem zahraničního obchodu, na prvním místě je Čína. Hospodářství Spojených států z velké části tvoří služby a výzkum. Zemědělství představuje pouze jedno procento hrubého domácího produktu. 

K problémům amerického hospodářství patří státní a veřejný dluh. V roce 1915 měly USA státní dluh ve výši 102 procent hrubého domácího produktu. Jedná se o nejvyšší dluh na světě a roste rychleji než hrubý domácí produkt. Další problémy představují korporátní (podnikové) dluhopisy, nízké úroky, výrazně negativní saldo zahraničního obchodu a rostoucí inflace.

Použité zdroje:

http://www.zemepis.com/USA.php 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/usa/

https://tema.novinky.cz/spojene-staty-americke

https://www.euroskop.cz/9131/22607/clanek/spojene-staty/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno

Komentování tohoto článku je uzamčeno.