Karuselové podvody

Napsal Markéta (») v pátek 2. 6. 2017 v kategorii Ekonomika, přečteno: 2029×
gify/kolotoc.gif

Karuselové podvody jsou druhem podvodu u daně z přidané hodnoty (DPH), které způsobují významnou část úniků DPH. Karuselové obchody se také nazývají kolotočové podvody, kruhové podvody nebo podvody chybějícího obchodníka. Organizované skupiny většinou využívají obchody mezi členskými státy Evropské unie (EU), při kterých je dodání zboží mezi členskými státy osvobozené od DPH. 

Princip karuselových podvodů 

Ve skupině existují nejméně tři subjekty: Firma A (bílý kůň), firma B a firma C, která podniká v jiném státě Evropské unie a je plátce DPH. 

Schéma

Firma A prodává zboží s DPH. Firma B zboží koupí a zaplatí DPH firmě A. Potom prodá zboží firmě C v jiném státě EU. Tato transakce je osvobozena od DPH.

Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně.

§ 64,odst. 1zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Poté si firma B uplatní u finančního úřadu nárok na nadměrný odpočet. Nadměrný odpočet vzniká tehdy, pokud má firma vyšší DPH na vstupu než na výstupu.

Pro účely tohoto zákona se rozumí:

d) nadměrným odpočtem daň odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a odpočtem daně za zdaňovací období v případě, že daň na výstupu je nižší než odpočet daně, 

§ 4, odst. 1, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

V tomto okamžiku firma A (bílý kůň) zmizí z trhu, aniž by zaplatila DPH. Firma A nereaguje na písemné výzvy, nikdo ve firmě nebere telefony apod. Pokud finanční úřad neprokáže firmě B účast v karuselovém obchodu, musí uznat její nárok na nadměrný odpočet a poslat na bankovní účet firmy B příslušnou částku.

(1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření nadměrného odpočtu. To neplatí, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou stanovené daně na základě dodatečného vyměření. 

§ 105, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

Karuselové podvody v praxi

V případě tří firem by byly karuselové podvody snadno odhalitelné, proto mají organizované skupiny často desítky účastníků, kteří vytvářejí spletité obchodní vztahy. Jednotlivé firmy se objevují a zase mizí a rozkrytí celého řetězce je velmi složité.

Karuselové podvody jsou zaměřené především na drahé zboží, které je snadno skladovatelné a prodejné (mobilní telefony, počítačové čipy, software, drahé kovy, kosmetika). Předmětem podvodů jsou však i pohonné hmoty, kovový odpad, cukr apod. Jedno a totéž zboží může projít koloběhem i několikrát.

Existují i karuselové podvody, kdy dodávané zboží ani neopustí hranice prvního státu (nebo zboží vůbec neexistuje) a koloběh tak probíhá pouze fiktivně, je podložen falešnými doklady. Je to poměrně snadné, protože v rámci Schengenského prostoru neexistují kontroly na vnitřních hranicích. 

Finanční úřad může po firmě požadovat výpis mýtných transakcí za jízdu po dálnici. Firma tento výpis může předložit, ale ve skutečnosti mohlo být v kamionu jiné zboží nebo mohl jet prázdný. Firma ovšem výpis mýtných transakcí předložit vůbec nemusí s tím, že kamion jel po silnicích druhé a třetí třídy, protože jízda po dálnicích a rychlostních silnicích není povinnost.

Auto

Virtuální adresy 

Mnoho firem, které jsou zapojeny do karuselových obchodů sídlí na tzv. virtuálních adresách, nejčastěji v Praze. Na území hlavního města je přes čtyřicet tisíc společností na méně než třech stovkách adres.

Podle odhadů přibližně čtvrtina těchto firem má své skutečné sídlo v jiných částech republiky. Nelze říct, že virtuální sídlo rovná se nespolehlivá nebo podvodná firma. O některých z nich to však platí. 

Důsledky karuselových podvodů 

Karuselové obchody vytvářejí nelegální konkurenční výhody pro účastníky podvodů. Stát přichází kvůli karuselovým podvodům o značné finanční prostředky.

Použité zdroje: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/karusel 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235#cast2

http://www.mytocz.eu/cs/uzivatel/casto-kladene-otazky/index.html 

http://www.az-data.cz/slovnik/kolotocove-karuselove-podvody

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel tři a nula