Ekonomika

Praní špinavých peněz

Markéta (») | 3. 4. | přečteno: 198× | komentáře: 0
gify/prani-1.gifPraní špinavých peněz je termín pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nejedná se o zcela přesné vyjádření, protože výnosem z trestné činnosti nemusí být jen peníze, ale také cenné papíry nebo jakýkoliv jiný majetek. Při praní špinavých peněz je cílem zločinců zakrýt pravý původ peněz získaných trestnou činností (obchodování s lidmi, drogy, korupce, podvody atd.). Pachatelé využívají celou řadu způsobů, aby zakryli spojení mezi trestným činem a získanými penězi. V případě odhalení jim totiž kromě vězení hrozí i zabavení nelegálně nabytého majetku. číst dál

Hospodářský cyklus

Markéta (») | 3. 5. 2018 | přečteno: 1003× | komentáře: 0
gify/bankovka_2.gifHospodářský cyklus jsou výkyvy v ekonomické aktivitě, kdy reálný produkt ekonomiky kolísá kolem potenciálního produktu. Střídají se období růstu a poklesu reálného produktu. Zároveň dochází ke kolísání zaměstnanosti, investic, zisků a jiných veličin. číst dál

Vysokorychlostní tratě

Markéta (») | 4. 8. 2017 | přečteno: 1598× | komentáře: 0
gify/vlak.gifVysokorychlostní trať (VRT) má rychlostní limit nejméně 250 km/h u nové tratě a 200 km/h, pokud jde o modernizovanou trať. Vysokorychlostní trať tvoří obvykle bezstykově svařené kolejnice konvenční konstrukce, jejich rozchod je zpravidla 1435 mm. Vysokorychlostní trať má  mimoúrovňová křížení, takže nedochází ke střetům s automobily nebo chodci. První vysokorychlostní tratě začaly vznikat v šedesátých letech dvacátého století v Japonsku. Tratě měly širší rozchod (1435 mm) ve srovnání s rozchodem kolejí, po kterých jezdily běžné japonské vlaky (1064 mm). číst dál

Karuselové podvody

Markéta (») | 2. 6. 2017 | přečteno: 1726× | komentáře: 0
gify/kolotoc.gifKaruselové podvody jsou druhem podvodu u daně z přidané hodnoty (DPH), které způsobují významnou část úniků DPH. Karuselové obchody se také nazývají kolotočové podvody, kruhové podvody nebo podvody chybějícího obchodníka. Organizované skupiny většinou využívají obchody mezi členskými státy Evropské unie (EU), při kterých je dodání zboží mezi členskými státy osvobozené od DPH.  číst dál

Světová finanční krize

Markéta (») | 1. 3. 2017 | přečteno: 2117× | komentáře: 0
gify/dolar.gifSvětová finanční krize propukla v druhé polovině roku 2008 a projevila se ve vyspělých i v rozvojových zemích. Došlo k dramatickému poklesu hodnoty finančních aktiv a k úpadkům finančních institucí.  číst dál