Skleníkový efekt

Napsal Markéta (») ve čtvrtek 5. 5. 2016 v kategorii Příroda, přečteno: 1965×
gify/mrak.gif

Atmosféra je plynný obal tělesa v kosmickém prostoru. Atmosféru planety Země tvoří z 21 procent kyslík, ze 78 procent dusík a 1 procento jsou vzácné plyny a ostatní prvky. Skleníkový efekt je děj, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání Země tím, že přijímá dopadající sluneční záření a přitom brání jeho zpětnému odrazu do prostoru. Skleníkový efekt existuje na Zemi téměř od jejího vzniku. Pokud by v atmosféře nebyly skleníkové plyny, byla by průměrná teplota na Zemi -18oC.

Skleníkové plyny

Mezi skleníkové plyny se řadí vodní páry (H2O), oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3). 

Vodní páry způsobují přibližně 60 procent přirozeného skleníkového efektu a oxid uhličitý asi 26 procent. Metan, oxid dusný a ozón se na skleníkovém efektu podílejí přibližně 8 procenty. 

Obrázek

Antropogenní skleníkové plyny

Přibližně tři čtvrtiny antropogenních emisí oxidu uhličitého vzniká při spalování fosilních paliv a při výrobě cementu (antropogenní = vznikající činností člověka). Zbývající část je způsobena změnami ve využívání půdy (odlesňování). Zhruba polovina antropogenních emisí oxidu uhličitého je pohlcována oceány. Druhá polovina zůstává v atmosféře.

Fosilní paliva jsou nerostné suroviny, které vznikly v dávných dobách přeměnou odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu. Patří sem především ropa, zemní plyn a uhlí.

Antropogenní emise metanu souvisí především s těžbou uhlí, transportem zemního plynu, chovem hospodářských zvířat a pěstování rýže. Metan je hlavní složka zemního plynu a je součást důlního plynu v dolech. Vzniká také jako produktu metabolismu velkých přežvýkavců (krávy, kozy, ovce). 

Emise oxidu dusného jsou spojeny se zemědělstvím (užívání průmyslových hnojiv), spalováním biomasy a s některými průmyslovými činnostmi. 

Použité zdroje:

http://www.in-pocasi.cz/clanky/teorie/sklenikovy-efekt/ 

http://info.edu.cz/en/system/files/Sklenik_efekt.pdf

https://www.enviwiki.cz/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_jev

https://www.priroda.cz/slovnik.php?detail=613

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook Google Twitter

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Jan z IP 78.102.223.*** | 27.6.2018 19:15


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a třináct